Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Personalitöö / tööõigus

Klassis: Personalitöö intensiivkursus - 2 päevane väljaõpe

Maailmas läbiviidud uuringute tulemustele tuginedes võib väita, et tulemuslikkust toetavate  personalijuhtimise praktikate rakendamine vähendab tööjõu voolavust ja suurendab tööviljakust, mõjudes sel moel ka finantstulemustele.

Koolitus on mõeldud inimestele, kes tegelevad personalitööga oma põhitöö kõrvalt või on sellega alles alustanud ning vajavad ülevaadet ja täiendavaid teadmisi. Kahepäevane koolitus aitab luua tervikpildi personalijuhtimise olemusest ja selle olulisematest valdkondadest.

Koolitus annab:

• ülevaate personalijuhtimise põhifunktsioonidest ja nõuandeid praktiliseks tegevuseks 

• teadmised personali planeerimise põhimõtetest, praktilistest vahenditest töötajate värbamise ja valiku korraldamiseks

• oskuse eduka personalitööga maandada tööandja riske ja luua lisaväärtust

• kasulikke näiteid, kirjalikke materjale ja viiteid tööks personaliga ja enesearenduseks 

PERSONALITÖÖ INTENSIIVKURSUS

Aeg ja koht

2 päeva (28.-29.mai 2024.a.)  kell 10.00-16.00, Tallinn, Rävala pst 8

Lektor

Inga Raud, lektor, personalijuhtimine BA, sotsiaalteadused MA, Töökogemus koolitus- ja personalivaldkonnas aastast 2009, koolitusjuhtide kogu juhatuse liige 

Sihtgrupp

Personalijuhid ja organisatsiooni töötajad, kelle tööülesandeks on personalitöö

Kursuse maht

14 ak/h

Õppevorm ja kasutatavad meetodid
Loeng, ühised arutelud, probleemülesannete lahendamine

Päevakava
09.45-10.00 Registreerimine
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-16.00 Koolitus

Kursuse sisu

Personalijuhtimise ja personalitöö olemus, põhimõtted ja funktsioonid.

Tööanalüüsi protsess ja selle läbiviimine organisatsioonis.

Ametijuhendite koostamise põhimõtted.

Personali planeerimine, tööjõu pakkumist mõjutavad tegurid.

Personali värbamine ja personali valiku protsess.

Töötajate adapteerimine.

Tulemuslik töökorraldus.

Töökorraldust ja tööjaotust reglementeerivad dokumendid (tööleping ja selle lisad).

Personalijuhtimiseks vajalikud õigusaktid.

Personaliarvestus.

Personali koolitamine ja arendamine.

Personali ja ametikohtade hindamine.

Töötajate motiveerimine ja tasustamise põhimõtted. 

Töötajate parima potentsiaali tagamine ja personalitöö mõju organisatsioonile. 

 

Kursuse tulemusena osaleja:

 

  • mõistab personalijuhtimise vajadust ja rolli organisatsioonis
  • teab töökorraldust reguleerivate dokumentide põhimõtteid
  • tunneb personali planeerimise, värbamise, hindamise ja arendamise põhimõtteid
  • tunneb personali motiveerimise ja tasustamise põhimõtteid
  • oskab luua ja kasutada personalitööks vajalikku dokumentatsiooni

 

Hindamiskriteeriumid ja- meetodid:

Kursuse lõpetamisel väljastatakse tunnistus!

Lõpetamise tingimuseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest ning aktiivne osalemine rühmatöödes ja aruteludes.

Õpiväljundite hindamine toimub läbi praktiliste ülesannete lahendamise ja rühmatöödes osalemise.

Hindamine on mitteeristav.

 

Koolituse hind: 320€+km 

Suur Kevadkampaania – HINNAD POOLEKS 

Veel 5 osalejat poole hinnaga 159€+km (tavahind 320€+km)

 

NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus -10%

 

Hind sisaldab õppetööd, mahukaid õppematerjale, tunnistust ja kohvipause!

 

 

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine:

 6556778 5279999; personaliarenduskeskus@gmail.com 

või täites allpool oleva registreerimisvormi.

 

 

« Tagasi
Pane ennast koolitusele kirja
Eesnimi*
Perekonnanimi*
E-Post*
Telefon
Firma
Firma aadress
Soovin