Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Personalitöö / tööõigus

Veebis: Tööõigus 2024, muudatused ja uued kohtulahendid

Tööõiguses on toimunud mitmeid olulisi muudatusi, mis hakkavad edaspidiseid töösuhteid mõjutama. Millised muudatused on tööõiguses toimunud ja millised on tulemas, millised on probleemid ja lahendused, mis on kindlasti oluline teada ja mida uut on ilmnenud kohtupraktikas.

 

Vaatame üle muudatused Töölepingu seaduses ja muudes töösuhet puudutavates seadustes ning räägime menetluses olevatest eelnõudest, mis kõik hakkavad olulisel määral mõjutama meie edasisi töösuhteid. Uutest muudatustest lähtuvalt teeme põhjalikult selgeks kõik töösuhte etapid alates lepingu sõlmimisest kuni selle lõppemiseni/ülesütlemiseni ja juhime tähelepanu neis peituvatele probleemsetele kohtadele. Sealjuures tutvustame uudseimat kohtupraktikat, mis kohati seniseid arusaamu seadusest täiesti teistmoodi näitab.

Kindlasti räägime ka 1.jaanuarist 2024 meil kehtima hakkavast uuest Euroopa Kohtu otsusest, mis puudutab igat ettevõtet kellel on graafikuga töötajad.

 

Kui see koolitusaeg ei sobi, siis koolitus salvestatakse ja on võimalik seda ka järele vaadata endale sobival ajal.

 

 

TÖÖÕIGUS 2024, MUUDATUSED JA UUED KOHTULAHENDID

Aeg ja koht

5.juuni 2024.a.  veebikeskkonnas

Lektor

Thea Rohtla  Rohtla Law Office partner / jurist, endine Tallinna ja Harjumaa Töövaidluskomisjoni juhataja

Sihtgrupp:

Personalijuhid ja organisatsiooni töötajad, kelle tööülesandeks on personalitöö

Koolituse maht

7 ak/h auditoorset tööd 

Õppevorm ja kasutatavad meetodid

Seminar

Päevakava
09.45-10.00 Registreerimine
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõunapaus
13.45-16.30 Koolitus


Kursuse sisu 

1.     TÖÖ TEGEMISE ERINEVAD LEPINGUD

·    Millal sõlmida tööleping, töövõtu-, käsundus- vm võlaõiguslik teenuse osutamise leping?

·    Mis on neis sarnast, milles erinevad?

 

2.     TÖÖLEPINGU SÕLMIMINE

 • Millest tuleb töötajat teavitada?
  • Tähtajalised lepingud
  • Katseaeg vs proovitöö?
  • Tööaeg – koormus, summeeritud tööajaarvestus, ületunnitöö kokkulepped, valveaeg, iseseisev otsustuspädevus, muutuvtunni kokkulepped 
  • Töötasu, maksud, kaitse töötajale
  • Puhkused, sh õppepuhkus
  • Lepingu lõppemise teavitused
 • Alaealiste töölevõtmise erisused
 • Kuidas teavitada?
 • Millal loetakse leping sõlmituks? 

3.     TÖÖLEPINGU MUUTMINE

·   Varem tööle asunute teavitamine uutest andmetest

·    Kuidas reageerida töötaja soovile saada tema jaoks soodsamaid, sobivaid, paindlikke töötingimusi ?

 

4.     ÕIGUSKAITSEVAHENDID KOHUSTUSTE RIKKUMISEL

·    Hoiatus - millal, kuidas, teavitamine, tagajärjed

·    kahju hüvitamine, millisel määral, varalise vastutuse kokkulepe

·    tasaarvelduse tegemine

 

5.     TÖÖLEPINGU LÕPPEMINE

 • Etteteatamise kohustus sõltuvalt alusest, selle kohustuse mittejärgimine – NB! Uus regulatsioon
 • Poolte kokkulepe – algataja, tingimused, tagajärjed
 • Korraline vs erakorraline ülesütlemine
 • Nõuded ülesütlemisavaldusele
 • Kas/kuidas reageerida töötajapoolsele töölepingu erakorralise ülesütlemise avaldusele?
 • Tööandja õigus/võimalused leping erakorraliselt üles öelda, sh. 
  • Koondamise protseduurid, koondatava valik
  • Töötajapoolse rikkumise korral
 • Kuidas/kas öelda tööleping üles rasedaga, lapsehoolduspuhkusel oleva, ajutiselt töövõimetu/puhkusel oleva/ põhjuseta puuduva töötajaga
 • Töölepingu ülesütlemise piirangud
 • Millised summad muutuvad  lepingu lõppemisel sissenõutavaks ehk millest koosneb „lõpparve“?

6.     TÖÖLEPINGU ÜLESÜTLEMISE VAIDLUSTAMINE

·    Tähtajad, võimalikud nõuded

·    Kuidas toimida, kui töötaja on lepingu erakorraliselt üles öelnud, aga tööandja arvates alusetult

·    Võimalikud väljamõistetavad hüvitised – NB uus regulatsioon!

·    Mida ja kuidas vastata TVK-le või kohtule; kompromissi läbirääkimised

 

Lisaks: Rohket teemakohast praktikat, nii TVK-st kui kohtutest, sh olulised Riigikohtu lahendid

 

 

Koolituse tulemusena osaleja:

-omab ülevaadet olulisematest muudatustest tööseadusandluses

-tunneb erinevate lepingute sõlmimise võimalusi ja vajadust

-tunneb töölepingu seaduse olulisemaid mõisteid

-tunneb töölepingu sõlmimise ja lõpetamise põhimõtteid ja tüüptingimusi

-teab kuidas korraldada kaugtöö tegemise võimalust 

 

Hindamiskriteeriumid ja -meetodid:

Õpiväljundite saavutamist ei hinnata.

Soovi korral väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.  

 

Koolituse hind: 178€+km

 

Suur Kevadkampaania – HINNAD POOLEKS 

Esimesed 20 osalejat poole hinnaga 89€+km (tavahind 178€+km)

 

NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus -10%

Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale meilile ja korduvat järelevaatamist 6 kuu jooksul!

 

Registreeruge varakult, sest hea soodushinna tõttu täitub grupp kiiresti!

 

Koolitus toimub Zoom keskkonnas. Peale registreerimist ja hiljemalt päev enne koolitust saadame Teile personaalse lingi, mille kaudu pääsete enne seminari algust veebiseminari keskkonda. Võite osaleda nii tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kui antud hetk ei sobi osalemiseks, saate oma valitud ajal seda ka järele vaadata.

 

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine:

 6556778  5279999 

personaliarenduskeskus@gmail.com

või täites allpool oleva registreerimisvormi.

 

« Tagasi
Pane ennast koolitusele kirja
Eesnimi*
Perekonnanimi*
E-Post*
Telefon
Firma
Firma aadress
Soovin