Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Tööohutus / esmaabi

Töökeskkonna dokumendihaldus. Muudatused uues Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduses

1.jaanuaril 2019 hakkas kehtima uus Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Koolituse eesmärk on tutvustada peamisi muudatusi ning selgitada, mida see tööandja jaoks tähendada võiks.

Palju probleeme on ettevõtetes olnud ka dokumentatsiooniga. Kas Sinul on kõik vajalikud töötervishoiu ja tööohutusalased dokumendid olemas? Kui on, siis kas oled kindel, et need on ka õigesti vormistatud? Tihti võivad meil küll kõik dokumendid olemas olla, aga pole õigesti vormistatud või sisu on puudulik. Selleks, et saaksid veenduda töötervshoiu- ja tööohutusalaste dokumentide õigsuses, soovitame osaleda koolitusel, kus anname juhiseid, millistele nõuetele peab tööohutus- ja töötervishoiualane dokumentatsioon vastama ja kuidas neid ise koostada.  Lisaks tutvustame sellel koolitusel esmakordselt uut töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise tarkvara VITS ehk virtuaalne töökeskkonnaspetsialist. VITS aitab organisatsioonil lihtsamalt, kuid efektiivsemalt töötervishoidu ja tööohutust korraldada.

Personal Partner OÜ on Sotsiaalministeeriumis registreeritud töötervishoiu- ja tööohutuse koolitust pakkuva koolitusasutusena. Koolitus vastab seaduse nõuetele ja selle läbinule väljastatakse nõuetekohane 8h-täiendkoolituse tunnistus ning tuletame ka veel meelde, et tulenevalt seadusest tuleb täiendõpe läbida mitte harvem kui kord viie aasta jooksul.


Töökeskkonna dokumendihaldus. Muudatused uues Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduses

 

Aeg ja koht

5.detsember 2019.a.  Tallinn, Rävala pst. 8

 

Lektor

Jaanika Jelistratov,  tunnustatud töötervishoiu ja tööohutuse spetsialist, varasemalt seotud 8 aastat ettevõttega Riskianalüüs OÜ, olles olnud nii töökeskkonnaspetsialisti, koolitaja kui ka tegevjuhi rollis.  Täna tegeleb Jaanika peamiselt töötervishoiu ja tööohutuse online lahenduse Virtuaalse Töökeskkonnaspetsialisti ehk VITS loomisega,

Päevakava
09.45-10.00 Registreerimine
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Kohvipaus
15.30-17.00 Koolitus

 

Kursuse sisu 

 • Tööandja kohustused ja milleks on üldse vajalik töötervishoiu ja tööohutusega tegeleda
 • Töökeskkonna riskianalüüs ja dokumentatsiooni korrashoid, vormistamine ja haldamine
 • Ohutusjuhendid ja nende vormistamine ning haldamine
 • Sisekontroll ja dokumentide ning protsesside järelvalve
 • Tervisekontroll ja dokumentatsioon
 • Töökeskkonna korraldus ja dokumenteerimine
 • Esmaabi korraldus ja dokumenteerimine
 • Töötajate juhendamine ja juhendite koostamine
 • Isikukaitsevahendite registreerimine ja dokumenteerimine
 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine

Uuest seadusest räägime:

· Võrdleme vana ja uut Töötervishoiu ja tööohutuse seadust.

· Millised on olulisemad muudatused uues seaduses võrreles vanaga?

· Millised on uued ohutegurid, millega peab arvestama riskianalüüsi tegemisel?

· Mida peab muutma domentatsioonis ja ettevõtte töös?

· Kuidas muutuvad töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu ülesanded ja vastutus?

· Milliseks muutub tervisekontrolli läbiviimine?

· Mis muutub esmaabi andmises?

· Millised on karistused nõuete mittetäitmise eest?

· Kui suur võib olla rahaline trahv?

 

Koolitusel osaledes:

 • saate teada, millised töötervishoiu- ja tööohutusalased dokumendid peavad igas ettevõttes olemas olema ja kuidas dokumente seaduste ning regulatsioonidega vastavuses hoida
 • saate praktiliselt harjutada tööohutuse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni koostamist
 • saate kaasa praktikas vajalike dokumentide näidiseid
 • väljastame Teile tunnistuse, mis läheb 8-tunnise töötervishoiu ja tööohutusalase täiendõppe kategooriasse
 • tutvustatakse Teile uut töötervishoiu ja tööohutusalast abimeest VITS ehk Virtuaalne Töökeskkonnaspetsialist
 • kohtute töökeskkonnaspetsialistidega teistest ettevõtetest ja saate teada, kuidas nemad töökeskkonna alaseid probleeme lahendavad ja vajalikke dokumente korras hoiavad

 

Kursusel osalejatele väljastame vastava tunnistuse! 


Koolituse hind: 179 EUR +km

 

Suur Sügiskampaania:

 

SOODUSHIND nüüd ainult  109 EUR +km  

 

Registreeruge varakult, sest suure huvi tõttu täitub grupp kiiresti!


NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus -10%

 

Hind sisaldab õppetööd, mahukaid õppematerjale, tunnistuse ja kohvipause!

 

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine:

 6556778  5279999 

personaliarendaja@gmail.com 

või täites allpool oleva registreerimisvormi.

 

 

 

 

 

« Tagasi
Pane ennast koolitusele kirja
Eesnimi*
Perekonnanimi*
E-Post*
Telefon
Firma
Firma aadress
Soovin