Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Sekretäritöö/dokumendihaldus

Hea dokumendikeel. Eesti õigekeel ja hea stiil.

Iga dokument või kiri, mis asutusest või firmast välja saadetakse, on teie ja teie asutuse visiitkaart!
Seepärast on väga oluline, et selles ei oleks kirjavigu. Paljud tekstide kirjutajad on õigekirjareegleid õppinud aga kunagi koolis, aastaid tagasi. Lisaks on mõned reeglid muutunud ning segadust tekitavad ka võõrkeeled, millest valimatult elemente üle võetakse.

Kõik see kokku tekitab ebakindlust. Meie koolitus annab head nõu, kuidas korrektselt ja keelereegleid järgides ametikirju ning muid tööalaseid dokumente vormistada.

Tutvustatakse keelekäsiraamatuid ja teatmeteoseid ning õpitakse ravima tüüpvigu.

 

HEA DOKUMENDIKEEL. EESTI ÕIGEKEEL JA HEA STIIL.

Aeg ja koht

8.detsember 2020.a.  veebikeskkonnas

Lektor

Loone OtsPhD (Ed) filosoofiadoktor pedagoogika erialal. Eesti Keeletoimetajate Liidu ja Eesti Kirjanike Liidu liige. Olnud TÜ kauaaegne õppejõud ja TLÜ vanemteadur. Hetkel vabakutseline koolitaja, keeletoimetaja ja kirjanik. Keelealaseid koolitusi teeb alates aastast 2007 

Sihtgrupp:

Kõigile, kes puutuvad kokku ametikirjade koostamise ja vormistamisega ning soovivad rääkida ja kirjutada korrektselt. 

 

Koolituse maht:

5 ak/h auditoorset tööd

Päevakava

09.45-10.00 Registreerimine
10.00-11.15 Koolituse I osa
11.15-11.30 Paus
11.30-12.45 Koolituse II osa
12.45-13.30 Paus
13.30-14.30 Koolituse III osa

Õppevorm ja kasutatavad meetodid:

Loeng, arutelud, praktilised tööd 

Kursuse sisu

- Muutuv keel - kirjakeele normi muudatused ja täpsustused.

- Võõrkeelemõjud, oma- ja võõrtüved, omakeelne lauseehitus.

- Nimede ja nimetuste õigekirjutus ning käänamine.

- Suure ja väikese algustähe kasutus.

- Numbrite ja arvude, lühendite ja sümbolite õigekirjutus.

- Kirjavahemärgistus. 

- Sõnumi esitamine lugejale.

- Bürokraatiakeele tüüpvead, nominaalstiil ja selle vältimine.

- Kust saab keelenõu ja -abi?

- Praktilised harjutused 

 

Kursuse tulemusena osaleja:

• teab õigekirja ja sõnavara uuemaid kasutusvõimalusi ja reegleid;

• oskab kasutada allikaid, kust leida õigekirja reegleid sõnavara tähendusi;

• oskab vormistada ja üles ehitada teksti loogiliselt ja arusaadavalt;

• teab, milline mõju on sõnavaral ja lauseehitusel sõnumi edastamisel;

• teab, milliseid väljendeid sobib kasutada 

Hindamiskriteeriumid ja -meetodid:

Kursuse lõpetamisel väljastatakse tunnistus!

Lõpetamise tingimuseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest ja aktiivne osalemine rühmatöödes ja aruteludes.

Õpiväljundite hindamine toimub läbi praktiliste ülesannete lahendamise ja rühmatöödes osalemise.

Hindamine on mitteeristav. 

 

Koolituse hind: 199 EUR +km 


SOODUSHIND nüüd ainult  109 EUR +km 
     

 

NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus –10%

Hind sisaldab veebiseminari ja õppematerjale meilile!


Veebikeskkonnas on võimalus esitada ka küsimusi esinejatele.
Peale registreerimist ja arve tasumist saadame Teile materjalid ja personaalse lingi, mille kaudu pääsete 20 minutit enne seminari algust veebiseminari keskkonda. Võite osaleda nii tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas.  

 

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine:

 6556778  5279999 

personaliarenduskeskus@hot.ee 

või täites allpool oleva registreerimisvormi.

« Tagasi
Pane ennast koolitusele kirja
Eesnimi*
Perekonnanimi*
E-Post*
Telefon
Firma
Firma aadress
Soovin