Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Sekretäritöö/dokumendihaldus

Digitaal- ja paberdokumentide arhiveerimine: probleemid ja lahendused

14.05.2018 kell 10.00-15.30

Loe lähemalt »
Personaliarvestus ja personalitöö dokumendid

16.05.2018 kell 10.00-17.00

Loe lähemalt »
Hea dokumendikeel. Eesti õigekeel ja hea stiil.

17.05.2018 kell 10.00-15.30

Loe lähemalt »
Kaasaegne asjaajamine ja arhiivitöö ettevõttes: probleemid ja lahendused

21.05.2018 kell 10.00-15.30

Loe lähemalt »