Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Finants / raamatupidamine

Piiriüleste tehingute, elektrooniliste teenuste ja kaugmüügi (ka interneti) maksuprobleemid

26.01.2021 kell 10.00-16.00

Loe lähemalt »
Maksusoodustused 2021 ja maksude optimeerimise võimalused

02.02.2021 kell 10.00-17.00

Loe lähemalt »
Maksumuudatused 2020-2021 ja probleemid

16.02.2021 kell 10.00-16.00

Loe lähemalt »
Erisoodustuste maksuprobleemid 2021 ning dividendide ja laenude uus maksukäsitlus

09.03.2021 kell 10.00-16.00

Loe lähemalt »
Maksumuudatused 2020-2021 ja probleemid

16.03.2021 kell 10.00-16.00

Loe lähemalt »
Kinnisvaratehingute maksumuudatused ja probleemid

23.03.2021 kell 10.00-15.00

Loe lähemalt »
Maksumuudatused 2020-2021 ja probleemid

06.04.2021 kell 10.00-16.00

Loe lähemalt »
Maksusoodustused 2021 ja maksude optimeerimise võimalused

20.04.2021 kell 10.00-17.00

Loe lähemalt »
Dividendide ja muu omakapitali väljamaksete uus maksukäsitlus ning tehingud oma töötajatega

27.04.2021 kell 10.00-14.00

Loe lähemalt »
Maksumuudatused 2020-2021 ja probleemid

04.05.2021 kell 10.00-16.00

Loe lähemalt »
Maksumuudatused 2020-2021 ja probleemid

02.06.2021 kell 10.00-16.00

Loe lähemalt »