Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Finants / raamatupidamine

Veebis: Piiriüleste tehingute, elektrooniliste teenuste ja kaugmüügi (ka interneti) maksuprobleemid

04.10.2022 kell 10.00-16.00

Loe lähemalt »
Veebis: Maksude optimeerimise võimalused, maksusoodustused ja kohtupraktika

25.10.2022 kell 10.00-16.00

Loe lähemalt »
Veebis: Kinnisvaratehingute maksumuudatused ja probleemid

01.11.2022 kell 10.00-15.00

Loe lähemalt »
Veebis: Muudatused maksuseadustes ja probleemid

08.11.2022 kell 10.00-16.00

Loe lähemalt »
Erisoodustuste maksuprobleemid ning dividendide ja laenude uus maksukäsitlus

29.11.2022 kell 10.00-16.00

Loe lähemalt »
Veebis: Maksude optimeerimise võimalused, maksusoodustused ja kohtupraktika

13.12.2022 kell 10.00-16.00

Loe lähemalt »