Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Uudised

FIE-del on veel üks nädal tasuta ümberregistreerimiseks
24.12.2009

2009. a jooksul peavad kõik maksukohustuslaste registris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE) ja vabakutselised loovisikud esitama kandeavalduse enda ümberregistreerimiseks äriregistrisse. Samuti peavad uuest aastast alates kõik FIE-d ning vabakutselised loovisikud enne tegevuse alustamist taotlema enda kandmist äriregistrisse.

FIE äriregistrisse kandmiseks on kaks võimalust - esitada kohtu registriosakonnale digiallkirjastatud kandeavaldus ettevõtjaportaali https://ettevotjaportaal.rik.ee/ kaudu või esitada notariaalselt kinnitatud kandeavaldus.

Avalduse esitamine ettevõtjaportaali vahendusel on käesoleva aasta lõpuni tasuta. Alates 2010. a muutub registreerimine tasuliseks ning enda arvele võtmisel tuleb tasuda ka riigilõiv (200.-). Juhend, kuidas kandeavaldus ettevõtjaportaali kaudu esitada, asub aadressil http://www.rik.ee/fie 

Notariaalselt kinnitatud kandeavalduse puhul on kaks võimalust:

1. Koostada kandeavaldus ise ning notariaalselt kinnitada vaid allkiri (notaritasu allkirja kinnitamise eest 200.- pluss käibemaks). Avalduse koostamise täpsemad juhised ning tingimused leiab aadressilt http://www.just.ee/fie 

2. Lisaks allkirja notariaalsele kinnitamisele võib lasta ka kandeavalduse koostada notaril (notaritasu kandeavalduse projekti koostamise eest on 285 krooni pluss käibemaks, seega notari tasu projekti koostamise ja allkirja kinnitamise eest kokku on 485 krooni pluss käibemaks).

FIE, kes ei esita õigeaegselt avaldust ümberregistreerimiseks, jääb äriregistrisse kandmata ja kustutatakse ka maksukohustuslaste registrist. Selline FIE ei tohi ettevõtjana edasi tegutseda enne, kui ta on esitanud avalduse enda kandmiseks äriregistrisse.

Ümberregistreerimine äriregistrisse ei too kaasa muudatusi FIE raamatupidamises ega tema tulumaksudeklaratsiooni esitamise kohustuses maksu- ja tolliameti ees. Ainus lisanõue on see, et FIE peab koostama äriregistris registreerimise kuupäeva seisuga ettevõtte bilansi, milles kajastatakse ettevõtte tegevuseks määratud ettevõtja vara. Kui selline vara on määratletud, saab FIE kanda selle vara müügitulu ettevõtlustuludesse.

« Tagasi