Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Uudised

Mehed on usinamad õppijad ja paremad koolitajad!
11.10.2010

Möödunud reedel toimus Põlvamaal Moostes XIII täiskasvanud õppija nädala avaüritus, kus avalikustati 2010 aasta Eesti parim täiskasvanud õppija, koolitaja, koolitussõbralikum organisatsioon ja omavalitsus. Haridusminister Tõnis Lukas andis üle Eesti aasta õppija 2010 tiitli Egon Erkmannile Läänemaalt, kes 39 aastaselt lõpetas gümnaasiumi. Aasta Koolitaja on Heinar Einla Lääne–Virumaalt. Koolitussõbralikuma organisatsiooni nimetus omistati MTÜ Vastse–Kuuste Naisteklubile Kolmapäev ja koolitussõbralikum omavalitsus on tänavu Kohila vald.Aasta õppija eneseteostuse eripreemia pälvis Pärnumaa aasta õppija Agor Tettermann, kes pärast Iraagis haavata saamist asus uuesti haridusteed jätkama. Koolitussõbralikuma organisatsiooni eripreemia läks tänavu Ida–Virumaa Sillamäe Linna Keskraamatukogule ja aasta koolitaja eripreemiaga pärjati Tartu Rahvaülikooli fotograafia kursuse juhendajat, Jaanus Järvat.

Eesti Täiskavanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras on koolitusega tegelejate katusorganisatsioon, kes on oma eesmärgiks seadnud eelduste loomise Eesti elanike elukestvaks õppeks, kaasates otsustajaid ning kõiki sidusrühmi õpikeskonna kujundamisse ning motiveerides õppijaid osalema õppeprotsessis. Praegu kuulub nende liikmeskonda 41 organisatsiooni ja 7 individuaalliiget.

1999. aastal alustati täiskasvanud õppija nädalal aasta õppija, aasta koolitaja ja aasta koolitussõbralikuma organisatsiooni tiitlite omistamist. 2003. aastast tunnustatakse ka aasta koolitussõbralikumat omavalitsust. Kõigil üksikisikutel ja organisatsioonidel on võimalik kandidaate tunnustamiseks esitada igal kalendriaastal kuni 15. juunini.

Varasematel aastatel on vabariiklikud tunnustused läinud tavaliselt õrnemasoo esindajatele, kuid tänavu toimus tõeline murrang ja autasude jagamisel selgus, et tunnustati valdavalt mehi.

 

Allikas: Delfi

« Tagasi