Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Personalitöö / tööõigus

Veebis: Uued muudatused tööõiguses

Millised on uusimad muudatused tööõiguses. Anname ülevaate värskelt jõustunud, aga ka eesootavatest muudatustest töölepingu seaduses ja anname juhiseid nii uute töölepingute sõlmimiseks kui ka olemasolevate muutmiseks. Käsitleme nii töölepinguseaduse kui ka värskeid töötervishoiu ja -ohutuse seaduse muudatusi. Anname ka praktilisi selgitusi ja jagame näiteid, mida peab seoses töölepingu seaduse muudatustega kindlasti teadma ning vaatame üle milliseid muudatusi on vaja teha töölepingus, sealhulgas ka juba sõlmitud lepingutes ja teistes tööõigusalastes dokumentides. Vastused saate ka enamlevinud küsimustele tööandja ja töötaja poolelt 

 

UUED MUUDATUSED TÖÖÕIGUSES

Aeg ja koht

16.veebruar 2023.a.  veebikeskkonnas

Lektor

Thea Rohtla  Rohtla Law Office partner / jurist, endine Tallinna ja Harjumaa Töövaidluskomisjoni juhataja

Sihtgrupp:

Personalijuhid ja organisatsiooni töötajad, kelle tööülesandeks on personalitöö

Koolituse maht

4 ak/h auditoorset tööd 

Õppevorm ja kasutatavad meetodid

Seminar

Päevakava
09.45-10.00 Registreerimine
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus

 

Kursuse sisu 

TÖÖLEPINGU SEADUSE muudatused  

 • Tööandja täiendavad kohustused töötajate teavitamisel töölepingu andmetest
 • Mis lisandus TLS §§-desse 5 ja 6
 • Kuidas ja kus kajastada muudatused – juba töösuhtes olevate töötajatega/uute töötajatega; teavitamiskohustuse täitmise tõendamine
 • Katseaja üksikasjalik regulatsioon seaduses tagasi koos muudatustega 
 • Ebasoodsa kohtlemise kaitse
 • Töötaja õigus sobivatele töötingimustele
 • Alaealiste töölevõtmise muudetud regulatsioon
 • Ehitustööliste õigus nõuda töötasu peatöövõtjalt
 • Tähtajalised töölepingud töötutele
 • Iseseisva otsustuspädevusega töötaja, talle kohalduv tööaja regulatsioon
 • Paindlik valveaeg IKT-teenusega tegelejatele
 • Muud muudatused: TL ülesütlemise piirangud, puhkusetasu maksmise aeg, teise tööandja juures töötamine
 • Muud plaanitavad muudatused
 •  

 TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE SEADUSE muudatused 

 • Töötervishoiu olukorra analüüs ettevõttes, koostöö töötervishoiu arstiga
 • Töösuhte poolte kohustused kaugtöö korral
 • Töötaja terviseandmete töötlemine
 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste dokumentatsioon.
 • Muud plaanitavad muudatused
  •  

 RIIGIKOGU MENETLUSES OLEVAD EELNÕUD

 • Rikkumisest teavitaja kaitse seadus
 • Pühade ja tähtpäevade seadus ( riigipüha langemine puhkepäevale )
 • Muud plaanitavad muudatused

Koolituse tulemusena osaleja:

-omab ülevaadet olulisematest muudatustest tööseadusandluses

-on kursis töölepingu seaduse kõige uuemate muudatustega

-on kursis töötervishoiu ja -ohutuse seaduse kõige uuemate muudatustega

-saab teada praktilisi võtteid töölepinguliste olukordade lahendamisel

 

Hindamiskriteeriumid ja -meetodid:

Õpiväljundite saavutamist ei hinnata.

Soovi korral väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.  

 

Koolituse hind: 178 EUR +km

SUUR UUE AASTA KAMPAANIA - 50% SOODSAMALT

SOODUSHIND nüüd ainult  89 EUR +km

 

Registreeruge varakult, sest hea soodushinna tõttu täitub grupp kiiresti!

 

NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus -10%

 

Hind sisaldab veebiseminari, õppematerjale meilile ja saate otse ka oma küsimusi esitada

Koolitus toimub Zoom keskkonnas. Peale registreerimist ja hiljemalt päev enne koolitust saadame Teile personaalse lingi, mille kaudu pääsete enne seminari algust veebiseminari keskkonda. Võite osaleda nii tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kui antud hetk ei sobi osalemiseks, saate oma valitud ajal seda ka järelevaadata.

 

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine:

 6556778  5279999 

personaliarenduskeskus@gmail.com

või täites allpool oleva registreerimisvormi.

 

« Tagasi
Pane ennast koolitusele kirja
Eesnimi*
Perekonnanimi*
E-Post*
Telefon
Firma
Firma aadress
Soovin