Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Koolituste kalender
2023
26. jaanuar Veebis: Tööõigus 2023, praktika ja uued kohtulahendid
1. veebruar e-õpe: Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes - 8h-täiend- ja 24h-väljaõpe
2. veebruar Veebis: Maksuseadused 2023
14. veebruar Veebis: Maksude optimeerimise võimalused, maksusoodustused ja kohtupraktika
16. veebruar Veebis: Uued muudatused tööõiguses
21. veebruar Veebis: Erisoodustuste maksuprobleemid ning dividendide ja laenude uus maksukäsitlus
1. märts e-õpe: Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes - 8h-täiend- ja 24h-väljaõpe
2. märts Veebis: Maksuseadused 2023
7. märts Veebis: Kinnisvaratehingute maksumuudatused ja probleemid
8. märts Saalis: Personalitöö intensiivkursus - 2 päevane väljaõpe
14. märts Veebis: Maksude optimeerimise võimalused, maksusoodustused ja kohtupraktika
16. märts Veebis: Tööõigus 2023, praktika ja uued kohtulahendid
21. märts Veebis: Piiriüleste tehingute, elektrooniliste teenuste ja kaugmüügi (ka interneti) maksuprobleemid
4. aprill Veebis: Maksuseadused 2023
11. aprill Veebis: Dividendide ja muu omakapitali väljamaksete uus maksukäsitlus ning tehingud oma töötajatega
13. aprill Veebis: Tööõigus 2023, praktika ja uued kohtulahendid
18. aprill Veebis: Vaidlused maksuhalduriga ja tehingute tõendamine
19. aprill Saalis: Personalitöö intensiivkursus - 2 päevane väljaõpe
25. aprill Veebis: Kinnisvaratehingute maksumuudatused ja probleemid
2. mai Veebis: Maksuseadused 2023
11. mai Veebis: Tööõigus 2023, praktika ja uued kohtulahendid
16. mai Veebis: Maksude optimeerimise võimalused, maksusoodustused ja kohtupraktika
23. mai Veebis: Erisoodustuste maksuprobleemid ning dividendide ja laenude uus maksukäsitlus
24. mai Saalis: Personalitöö intensiivkursus - 2 päevane väljaõpe
6. juuni Veebis: Maksuseadused 2023
8. juuni Veebis: Tööõigus 2023, praktika ja uued kohtulahendid
13. juuni Veebis: Maksude optimeerimise võimalused, maksusoodustused ja kohtupraktika