Tel/Faks: 6 556 778
E-post: [email protected]

Tööohutus / esmaabi

Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes - 8h-täiend- ja 24h-väljaõpe

Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a. määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Täiendõpe tuleb aga läbida mitte harvem kui kord viie aasta jooksul. 

Personal Partner OÜ on Sotsiaalministeeriumis registreeritud töötervishoiu- ja tööohutuse koolitust pakkuva koolitusasutusena. 

3-päevane koolitus annab põhjaliku ülevaate, kuidas oma ettevõttes tööohutust paremini korraldada, millised on olulisemad seadusemuudatused, millised on võimalikud probleemid ja kuidas neid lahendada. 1-päevane täiendõpe aga annab põhjaliku ülevaate seadusemuudatustest just teid huvitaval teemal. Selleks valida üks päev 3-päevasest kursusest.

Koolituse läbinule väljastatakse Tööinspektsiooni poolt tunnustatud tunnistus.


TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE TÖÖ KORRALDAMINE ETTEVÕTTES - 8h täiend- ja 24h väljaõpe

 

Aeg ja koht

19.-21.november 2019.a.  Tallinn, Rävala pst. 8

 

Lektorid

Kristi Jõeorg,  Riskianalüüs OÜ juhataja, tunnustatud töötervishoiu ja tööohutuse spetsialist

Jaanika Jelistratov,  Riskianalüüs OÜ tegevjuht, tunnustatud töötervishoiu ja tööohutuse spetsialist

Päevakava kõigil kolmel päeval
09.45-10.00 Registreerimine
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Kohvipaus
15.30-17.00 Koolitus

 

Kursuse sisu 

I päev
10.00-11.30 Töötervishoiu ja tööohutuse seadus; sealhulgas töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded; töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve
11.45-13.15 Tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine, tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral

13.45-15.15 Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine

15.30-17.00 Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;    

II päev

10.00-11.30  Füüsikalised ohutegurid töökeskkonnas  sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks; isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine

11.45-13.15  Keemilised ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks; isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine

13.45-15.15 Bioloogilised ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks; isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine

15.30-17.00 Füsioloogilised ohutegurid ja ergonoomika töökeskkonnas, töökohtade kohandamine sealhulgas ohutegurite tuvastamine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;  

III päev

10.00-11.30 Esmaabi ja tervisekontrolli korraldus ettevõttes,

11.45-13.15 Töökoht, tööolme, isikukaitsevahendid ja ohumärgistus töökeskkonnas ning töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine;

13.45-15.15 Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine sealhulgas töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas

15.30-17.00 Sisekontrolli korraldamine ettevõttes, tegevuskava koostamine 

Kursusel osalejatele väljastame vastava tunnistuse!  

Koolituse hind: 250 EUR +km

 

SOODUSHIND - nüüd 3-päevane koolitus ainult  149 EUR +km  

 

Registreeruge varakult, sest soodushinna tõttu täitub grupp kiiresti!


NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus -10%

 

Hind sisaldab õppetööd, mahukaid õppematerjale, tunnistuse ja kohvipause!

 

NB! Kui aga teil on vaja läbida Tööohutuse 8h täiendõpe, siis on võimalus osaleda soodushinnaga 99 EUR+km (norm.166 EUR+km) ükskõik millisel nendest kolmest päevast (see märkida soovide lahtrisse). 

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine:

 6556778  5279999 

[email protected]

või täites allpool oleva registreerimisvormi.

 

 

 

 

 

« Tagasi
Pane ennast koolitusele kirja
Eesnimi*
Perekonnanimi*
E-Post*
Telefon
Firma
Firma aadress
Soovin