Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Tööohutus / esmaabi

Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes - 8h-täiend- ja 24h-väljaõpe

Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a. määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Täiendõpe tuleb aga läbida mitte harvem kui kord viie aasta jooksul. 

Personal Partner OÜ on Sotsiaalministeeriumis registreeritud töötervishoiu- ja tööohutuse koolitust pakkuva koolitusasutusena. 

3-päevane koolitus annab põhjaliku ülevaate, kuidas oma ettevõttes tööohutust paremini korraldada, millised on olulisemad seadusemuudatused, millised on võimalikud probleemid ja kuidas neid lahendada. 1-päevane täiendõpe aga annab põhjaliku ülevaate seadusemuudatustest just teid huvitaval teemal. Selleks valida üks päev 3-päevasest kursusest.

Koolituse läbinule väljastatakse Tööinspektsiooni poolt tunnustatud tunnistus.


TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE TÖÖ KORRALDAMINE ETTEVÕTTES - 8h täiend- ja 24h väljaõpe

 

Aeg ja koht

11.-13.detsember 2018.a.  Tallinn, Rävala pst. 8

 

Lektorid

Kristi Jõeorg,  Riskianalüüs OÜ juhataja, tunnustatud töötervishoiu ja tööohutuse spetsialist

Jaanika Jelistratov,  Riskianalüüs OÜ tegevjuht, tunnustatud töötervishoiu ja tööohutuse spetsialist

Päevakava kõigil kolmel päeval
09.45-10.00 Registreerimine
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Kohvipaus
15.30-17.00 Koolitus

 

Kursuse sisu 

I päev

1.  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Seaduse rakendusala. Töökeskkond.  Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused. Töötaja ja tööandja vaheline koostöö. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi ja ettevõtte tasandil;

2.  Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks;

3.  Töötajate juhendamine ja väljaõpe ettevõttes, töökohal;

4.  Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Töövahendile esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Õnnetusoht;  

II päev  

1.  Töötajate tervisekontrolli korraldus. Esmaabi korraldus ettevõttes;

2.  Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord. Tööolme;

3.  Töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Töökeskkonna keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;    

4.  Tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika Eestis ja EL-is. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine. Tööst põhjustatud haigestumised;

III päev  

1.  Psühholoogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele;

2.  Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele;

3.  Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Ergonoomia;

4.  Töökeskkonna riskianalüüs, terviseriskide hindamise erinevad meetodid. Töökeskkonna riskideohjamiseabinõud. Tegevuskava koostamine. Töökeskkonna sisekontroll. 

Kursusel osalejatele väljastame vastava tunnistuse! 


Koolituse hind: 250 EUR +km

 

Suur Jõulukampaania:

 

SOODUSHIND - nüüd 3-päevane koolitus ainult  145 EUR +km  

 

Registreeruge varakult, sest soodushinna tõttu täitub grupp kiiresti!


NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus -10%

 

Hind sisaldab õppetööd, mahukaid õppematerjale, tunnistuse ja kohvipause!

 

NB! Kui aga teil on vaja läbida Tööohutuse 8h täiendõpe, siis on võimalus osaleda soodushinnaga 85 EUR+km (norm.166 EUR+km) ükskõik millisel nendest kolmest päevast (see märkida soovide lahtrisse). 

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine:

 6556778  5279999 

info@personal.ee 

või täites allpool oleva registreerimisvormi.

 

 

 

 

 

« Tagasi
Pane ennast koolitusele kirja
Eesnimi*
Perekonnanimi*
E-Post*
Telefon
Firma
Firma aadress
Soovin