Tel/Faks: 6 556 778
E-post: [email protected]

Sekretäritöö/dokumendihaldus

Digitaalne arhiveerimine - olulist ja uut

Koolituse eesmärgiks on anda praktilisi teadmisi, kuidas arhiveerida digitaaldokumente ning mida peab tegema nende säilitamiseks. UUS! Räägime ka Arhiivieeskirja lisa 1 tulevastest muudatustest arhiivivormingute osas (Rahvusarhiivi koostatud arhiivisobilike failivormingute nimekirja projekti, failivormingute juhise põhjal).

Koolitusele on kutsutud dokumendihaldurid ja arhivaarid, kõik kes tegelevad ettevõttes dokumentide säilitamise ja korrashoiuga. 

 

Digitaalne arhiveerimine - olulist ja uut

Aeg ja koht

16.aprill 2020.a. Tallinn, Rävala pst 8

Lektor

Maila Kukk    Arhiivindusspetsialist pikaajalise erialase töökogemusega eraettevõtetes ja avaliku sektori asutustes. Omab arhivaari kutsetunnistust ja on lõpetanud TLU dokumendihalduse magistriõppe.

Sihtgrupp:

Asjaajamise korralduse eest vastutavad isikud (juhiabid, büroojuhid, arhiivijuhid, sekretärid, assistendid, arhivaarid jt), kelle ülesandeks on dokumentide haldamine ja ettevõtte arhiivi korrashoid.

 

Koolituse maht:

6 ak/h auditoorset tööd

Õppevorm ja kasutatavad meetodid:

Loeng, arutelud, praktilised tööd

Päevakava

09.15-09.30 Registreerimine
09.30-11.30 Koolitus 
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-14.00 Koolitus 

Kursuse sisu

- Digitaaldokumentide arhiveerimist ja säilitamist reguleeriv õiguskeskkond.

- Pikaajalise säilitustähtajaga digitaaldokumentide arhiveerimise ja säilitamise probleemid ning lahendused.

- Kuidas toimida oluliste e-kirjadega?

- Pilvepõhistest dokumendihaldussüsteemidest ja digitaalarhiivi keskkondadest.

- Arhiivipüsivad vormingud. Arhiivieeskirja lisa 1 lähiajal jõustuvatest muudatustest arhiivivormingute osas.

- Digitaalse fotopärandi arhiveerimine ja säilitamine.

- Arhiveerimine ja hävitamine dokumendihaldussüsteemis.

- Mida pidada silmas andmete migreerimisel dokumendihaldussüsteemist?

- Digiteerimise korraldus, riskid ja kulude analüüs.

 

UUS! Plaanitavad muudatused määruses „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused" (eelnõu põhjal):

- teenuste osutamise kanalid

- andmehalduse nõuded ja tingimused

- andmekirjelduse koostamine

- andmete elukäiguhaldus  

 

Kursuse tulemusel osaleja:

  • tunneb arhiveerimisega seonduvaid õigusakte ja põhimõtteid
  • teab digitaalsete dokumentide arhiveerimise ja haldamise põhimõtteid
  • korraldab ettevõtte dokumentide arhiveerimist, sh dokumendihaldussüsteemis
Hindamiskriteeriumid ja -meetodid:
Kursuse lõpetamisel väljastatakse tunnistus!
Lõpetamise tingimuseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest ja aktiivne osalemine rühmatöödes ja aruteludes.
Õpiväljundite hindamine toimub läbi praktiliste ülesannete lahendamise ja rühmatöödes osalemise.
Hindamine on mitteeristav. 

 

Koolituse hind: 199 EUR +km

SOODUSHIND nüüd ainult  109 EUR +km    

 

NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus –10%

Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, tunnistust ja kohvipausi!

 

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine:

 6556778 ,  5279999 ;

[email protected] 

või täites allpool oleva registreerimisvormi.

 

 

« Tagasi
Pane ennast koolitusele kirja
Eesnimi*
Perekonnanimi*
E-Post*
Telefon
Firma
Firma aadress
Soovin