Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Sekretäritöö/dokumendihaldus

Digitaalne arhiveerimine - olulist ja uut

Koolituse eesmärgiks on anda praktilisi teadmisi, kuidas arhiveerida digitaaldokumente ning mida peab tegema nende säilitamiseks. UUS! Räägime ka Arhiivieeskirja lisa 1 tulevastest muudatustest arhiivivormingute osas (Rahvusarhiivi koostatud arhiivisobilike failivormingute nimekirja projekti, failivormingute juhise põhjal).

Koolitusele on kutsutud dokumendihaldurid ja arhivaarid, kõik kes tegelevad ettevõttes dokumentide säilitamise ja korrashoiuga. 

 

Digitaalne arhiveerimine - olulist ja uut

Aeg ja koht

4.juuni 2020.a. Tallinn, Rävala pst. 8 kui ka veebikeskkonnas

Lektor

Maila Kukk    Arhiivindusspetsialist pikaajalise erialase töökogemusega eraettevõtetes ja avaliku sektori asutustes. Omab arhivaari kutsetunnistust ja on lõpetanud TLU dokumendihalduse magistriõppe.

Sihtgrupp:

Asjaajamise korralduse eest vastutavad isikud (juhiabid, büroojuhid, arhiivijuhid, sekretärid, assistendid, arhivaarid jt), kelle ülesandeks on dokumentide haldamine ja ettevõtte arhiivi korrashoid.

 

Koolituse maht:

4 ak/h auditoorset tööd

Õppevorm ja kasutatavad meetodid:

Loeng, arutelud, praktilised tööd

Päevakava

09.10-09.30 Registreerimine

09.30-10.30 Koolitus 

10.30-10.35 Paus

10.35-11.35 Koolitus 

11.35-12.00 Paus

12.00-13.00 Koolitus

Kursuse sisu

- Digitaaldokumentide arhiveerimist ja säilitamist reguleeriv õiguskeskkond.

- Pikaajalise säilitustähtajaga digitaaldokumentide arhiveerimise ja säilitamise probleemid ning lahendused.

- Kuidas toimida oluliste e-kirjadega?

- Pilvepõhistest dokumendihaldussüsteemidest ja digitaalarhiivi keskkondadest.

- Arhiivipüsivad vormingud. Arhiivieeskirja lisa 1 lähiajal jõustuvatest muudatustest arhiivivormingute osas.

- Digitaalse fotopärandi arhiveerimine ja säilitamine.

- Arhiveerimine ja hävitamine dokumendihaldussüsteemis.

- Mida pidada silmas andmete migreerimisel dokumendihaldussüsteemist?

- Digiteerimise korraldus, riskid ja kulude analüüs.

 

UUS! Plaanitavad muudatused määruses „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused" (eelnõu põhjal):

- teenuste osutamise kanalid

- andmehalduse nõuded ja tingimused

- andmekirjelduse koostamine

- andmete elukäiguhaldus  

 

Kursuse tulemusel osaleja:

  • tunneb arhiveerimisega seonduvaid õigusakte ja põhimõtteid
  • teab digitaalsete dokumentide arhiveerimise ja haldamise põhimõtteid
  • korraldab ettevõtte dokumentide arhiveerimist, sh dokumendihaldussüsteemis
Hindamiskriteeriumid ja -meetodid:
Õpiväljundite saavutamist ei hinnata.
Soovi korral väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. 

Koolituse hind: 199 EUR +km

SOODUSHIND nüüd ainult  109 EUR +km    

 

NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus –10%

Hind sisaldab koolitust auditooriumis või veebis ja õppematerjale!

Seminar toimub seekord nii auditooriumis, kui samal hetkel reaalajas ka veebikeskkonnas.
See annab võimaluse soovijatel meie auditooriumisse mitte tulla ning osaleda Teile sobivas kohas.
Veebikeskkonnas on võimalus esitada ka küsimusi lektorile. 
Peale registreerimist ja arve tasumist saadame Teile materjalid ja personaalse lingi, mille kaudu pääsete 20 minutit enne seminari algust veebiseminari keskkonda. Võite osaleda nii tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas.

Kõik, kes soovivad osaleda auditooriumis (maksimaalset 10 inimest), saavad seda teha mugavalt ja kõiki ohutusnõudeid järgides.

 

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine:

 6556778 ,  5279999 ;

personaliarenduskeskus@gmail.com 

või täites allpool oleva registreerimisvormi.

 

 

« Tagasi
Pane ennast koolitusele kirja
Eesnimi*
Perekonnanimi*
E-Post*
Telefon
Firma
Firma aadress
Soovin