Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Sekretäritöö/dokumendihaldus

Veebiseminar: Digitaalne arhiveerimine - olulist ja uut

Koolituse eesmärgiks on anda praktilisi teadmisi, kuidas arhiveerida digitaaldokumente ning mida peab tegema nende säilitamiseks. UUS! Räägime ka Arhiivieeskirja lisa 1 tulevastest muudatustest arhiivivormingute osas (Rahvusarhiivi koostatud arhiivisobilike failivormingute nimekirja projekti, failivormingute juhise põhjal).

 

Veebiseminar: Digitaalne arhiveerimine - olulist ja uut

Aeg ja koht

13.oktoober 2020.a. veebikeskkonnas

Lektor

Maila Kukk    Arhiivindusspetsialist pikaajalise erialase töökogemusega eraettevõtetes ja avaliku sektori asutustes. Omab arhivaari kutsetunnistust ja on lõpetanud TLU dokumendihalduse magistriõppe.

Sihtgrupp:

Asjaajamise korralduse eest vastutavad isikud (juhiabid, büroojuhid, arhiivijuhid, sekretärid, assistendid, arhivaarid jt), kelle ülesandeks on dokumentide haldamine ja ettevõtte arhiivi korrashoid.

 

Koolituse maht:

5 ak/h auditoorset tööd

Õppevorm ja kasutatavad meetodid:

Loeng, arutelud, praktilised tööd

Päevakava

10.00-11.30 Koolitus 
11.30-11.45 Paus
11.45-13.30 Koolitus 

Kursuse sisu

- Digitaaldokumentide arhiveerimist ja säilitamist reguleeriv õiguskeskkond.

- Pikaajalise säilitustähtajaga digitaaldokumentide arhiveerimise ja säilitamise probleemid ning lahendused.

- Kuidas toimida oluliste e-kirjadega?

- Pilvepõhistest dokumendihaldussüsteemidest ja digitaalarhiivi keskkondadest.

- Arhiivipüsivad vormingud. Arhiivieeskirja lisa 1 lähiajal jõustuvatest muudatustest arhiivivormingute osas.

- Digitaalse fotopärandi arhiveerimine ja säilitamine.

- Arhiveerimine ja hävitamine dokumendihaldussüsteemis.

- Mida pidada silmas andmete migreerimisel dokumendihaldussüsteemist?

- Digiteerimise korraldus, riskid ja kulude analüüs.

 

UUS! Plaanitavad muudatused määruses „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused" (eelnõu põhjal):

- teenuste osutamise kanalid

- andmehalduse nõuded ja tingimused

- andmekirjelduse koostamine

- andmete elukäiguhaldus  

 

Kursuse tulemusel osaleja:

  • tunneb arhiveerimisega seonduvaid õigusakte ja põhimõtteid
  • teab digitaalsete dokumentide arhiveerimise ja haldamise põhimõtteid
  • korraldab ettevõtte dokumentide arhiveerimist, sh dokumendihaldussüsteemis
Hindamiskriteeriumid ja -meetodid:
Kursuse lõpetamisel väljastatakse tunnistus!
Lõpetamise tingimuseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest ja aktiivne osalemine rühmatöödes ja aruteludes.
Õpiväljundite hindamine toimub läbi praktiliste ülesannete lahendamise ja rühmatöödes osalemise.
Hindamine on mitteeristav. 

 

Koolituse hind: 199 EUR +km

SOODUSHIND nüüd ainult  109 EUR +km    

 

NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus –10%

Hind sisaldab õppetööd ja õppematerjale meilile!

 

Veebikeskkonnas on võimalus esitada ka küsimusi esinejatele.
Peale registreerimist ja arve tasumist saadame Teile materjalid ja personaalse lingi, mille kaudu pääsete 20 minutit enne seminari algust veebiseminari keskkonda. Võite osaleda nii tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas.  

 

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine:

 6556778 ,  5279999 ;

personaliarenduskeskus@gmail.com 

või täites allpool oleva registreerimisvormi.

 

 

« Tagasi
Pane ennast koolitusele kirja
Eesnimi*
Perekonnanimi*
E-Post*
Telefon
Firma
Firma aadress
Soovin