Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Personalitöö / tööõigus

Personaliarvestus ja personalitöö dokumendid

Põhjalik ja nõuetele vastav dokumendihaldus aitab ennetada ja maandada töösuhetega kaasnevaid probleeme.  Korrektsed dokumendid ei ole üksnes seadusega ette kirjutatud kohustus vaid pigem aitavad need tööandjal ja töötajal konkreetsemalt kokku leppida õigused ja kohustused, mis tagavad ladusa töökorralduse. 

Koolitusel otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:

• Miks on personalidokumendid vajalikud?

• Millised personalidokumendid peaksid organisatsioonis olema?

• Kuidas välja töötada ja koostada personalidokumente, mis toetavad organisatsiooni eesmärkide saavutamist? 

PERSONALIARVESTUS JA PERSONALITÖÖ DOKUMENDID 

Aeg ja koht

14.jaanuar 2021 kell 10.00-17.00, Tallinn, Rävala pst 8

Lektor

Karin Kuimet, lektor, Ettevõtluskõrgkool Mainor Personalijuhtimise erialajuht, PARE liige ja omab personalijuhi tase 7 kutsetunnistust ning on ka üle 10 aasta tegelenud praktilise personalitööga ja personalijuhtimisega 

Sihtgrupp

Personalijuhid ja organisatsiooni töötajad, kelle tööülesannete hulka kuulub personalitööga seonduv

Kursuse maht

8 ak/h

Õppevorm ja kasutatavad meetodid
Loeng, ühised arutelud, praktilised harjutused dokumentide koostamise kohta

Päevakava
09.45-10.00 Registreerimine
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Kohvipaus
15.30-17.00 Koolitus

Kursuse sisu

Personalidokumentide liigid. 

Personaliarvestuse põhimõtted.

Üldkorralduslikud personalidokumendid.

Töölepingud (sõlmimine, muutmine, lõpetamine).  

Ametijuhendite koostamine.

Ametikohtade hindamise dokumenteerimine.

Värbamise ja valiku dokumenteerimine.

Personali hindamise läbiviimisega seonduvad dokumendid.

Töötajate koolitamise ja arendamisega seonduvad dokumendid. 

Tööohutusjuhendid ja terviseriskide hindamise dokumendid.

Tööaja arvestus.

Töö tasustamisega seonduvad vormistused.

 

Kursusel osalejatele väljastame vastava tunnistuse!

 

Kursuse tulemusena osaleja:

  • teab olulisemaid personalidokumentide liike
  • mõistab personalidokumentide loomise põhimõtteid
  • oskab hinnata personalidokumentide vajadust ja koostada dokumente (töökorralduse reeglid, ametijuhend) lähtuvalt konkreetse organisatsiooni eripärast 

Hindamiskriteeriumid ja -meetodid:

Kursuse lõpetamisel väljastatakse tunnistus!

Lõpetamise tingimuseks on osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest ja aktiivne osalemine rühmatöödes ja aruteludes.

Õpiväljundite hindamine toimub läbi praktiliste ülesannete lahendamise ja rühmatöödes osalemise.

Hindamine on mitteeristav.

 

Koolituse hind:179 EUR +km 

 

SOODUSHIND nüüd ainult  109 EUR +km

 

Registreeruge varakult, sest soodushinna tõttu täitub grupp kiiresti! 


NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus -10%

 

Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, tunnistust ja kohvipause!

Koolitus toimub auditooriumis, kuid käesolevale olukorrale kohaselt oleme vajadusel valmis koolituse läbi viima ka veebikeskkonnas. 

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine:

personaliarenduskeskus@gmail.com

või täites allpool oleva registreerimisvormi.

 

« Tagasi
Pane ennast koolitusele kirja
Eesnimi*
Perekonnanimi*
E-Post*
Telefon
Firma
Firma aadress
Soovin