Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Finants / raamatupidamine

Vaidlused maksuhalduriga ja tehingute tõendamine

Vaidlused maksuhalduriga on reeglina rasked ja tihti lõpevad maksumaksjale ebameeldivate tagajärgedega. Nii mõningi kord ei ole maksumaksja arvestanud paljusid asjaolusid,  mille õigeaegsel arvestamisel oleksid vaidlused maksuhalduriga oluliselt soodsamalt lõppenud. 
Kuivõrd tõendamiskoormus on pandud maksumaksjale, siis seda asjaolu ei ole maksumaksjad tihti arvestanud  ning seetõttu on ka vaidlused rasked ja ebameeldivad. Koolitusel käsitletakse maksukontrolli erinevaid variante ja vaidluse protseduuri ja mida peaks maksumaksja tegema enda kaitsmiseks või ebaõige maksustamise vältimiseks. 

 

Vaidlused maksuhalduriga ja tehingute tõendamine

Aeg ja koht

16.märts 2022.a. Tallinn, Rävala pst 8

 

Lektor
Tõnis Jakob, pikaaegse kogemusega juhtiv maksukonsultant, Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala MA, vannutatud audiitor ja end.Ernst & Young Baltic juhtiv maksukonsultant ja end.Maksuameti peadirektori asetäitja

 

Sihtgrupp:

Ettevõtete ja organisatsioonide juhid, finantsjuhid, raamatupidajad

 

Koolituse maht

6 ak/h auditoorset tööd

 

Õppevorm ja kasutatavad meetodid:

Seminar

 

Päevakava
09.45-10.00 Registreerimine
10.00-12.00 Seminar
12.00-12.15 Kohvipaus
12.15-15.00 Seminar

 

Koolituse sisu

Mis on revisjon ja mis on üksikjuhtumi kontroll?

Mis on kaasaaitamiskohustus, hoolsuskohustus ja tõendamiskoormus?

Kuidas vaielda maksuametiga, millised on eriarvamise ning vaide koostamisega seotud nõuded ja probleemid?

Maksumaksja õigused ja kohustused (kaasaaitamise ja dokumentide esitamise kohustus).

Suhtlus maksuametiga kontrolli ajal ja järel

Tõendite kogumine ja esitamine.

Eriarvamuse ning vaide esitamise tähtajad ja vorminõuded.

Nõuded arvele, tehingute tõendamine ja majanduslik tõlgendamine

Kohtupraktika eeltoodud valdkonnas. 

 

Koolituse tulemusena osaleja:

  • teab kuidas vaielda maksuametiga, 
  • tunneb maksukontrolli erinevaid variante ja vaidluse protseduuri
  • teab mida teha enda kaitstmiseks
  • teab mida teha ebaõige maksustamise vältimiseks
Hindamiskriteeriumid ja -meetodid:
Õpiväljundite saavutamist ei hinnata

 Soovi korral väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

 

Koolituse hind: 179 EUR +km


SOODUSHIND nüüd ainult 109 EUR +km
 

 

NB! Kahele ja enamale osavõtjale veel lisasoodustus -10%

 

Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, lõunat, kohvipausi!

 

Koolitus toimub auditooriumis, kuid käesolevale olukorrale kohaselt oleme vajadusel valmis koolituse läbi viima ka veebikeskkonnas. 

 

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine:

6556778, 5279999;

personaliarenduskeskus@gmail.com

või täites allpool oleva registreerimisvormi.

 

 

« Tagasi
Pane ennast koolitusele kirja
Eesnimi*
Perekonnanimi*
E-Post*
Telefon
Firma
Firma aadress
Soovin