Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Koolitustingimused

Personali Arenduskeskus (edaspidi koolitusfirma) korraldab üle Eesti  nii avalikke kui sisekoolitusi.

 

Koolituste kestvus

Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (üks akadeemiline tund  on 45 minutit. Koolitusfirmal on õigus teha koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitakse muudatustest enne koheselt.

Koolitusele registreerumine
Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreerumine toimub meie kodulehe kaudu, e-kirja või telefoni teel. Peale registreerumist saadetakse Teile registreerumise kinnitus e-kirja teel.

Koolituse eest tasumine
Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve väljastatakse osavõtjale peale registreerumise kinnituse saamist e-posti või posti teel. Palume arve tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Koolitusest loobumine
Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teavitada koolitusfirmat hiljemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist. Õigeaegsel teatamisel tagastakse 100% koolituse tasust.
Hilisema teatamise korral või koolitusele mitteilmumisel esitatakse osalejale kreeditarve 75% ulatuses osalustasust ja see tagastatakse kliendile kui arve oli juba tasutud. Ülejäänud 25% osalustasust kuulub tasumisele koolitusfirmale.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine
Koolitusfirmal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel. Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.