Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Uudised

Enesetapjate rahvas: Ohutuist töötingimustest hoolib vaid 1/5 Eesti töötajaist
22.10.2009

Igal aastal sureb Euroopas 74 000 inimest ohtlike ainetega kokkupuutumise tõttu töökohal. Täna Rahvusraamatukogus toimuval 11. töötervishoiupäeval juhitakse tähelepanu töötervishoiu probleemidele Eestis ning arutletakse võimalike lahenduste üle.

Ohtlike ainete tõttu sureb 10 korda rohkem inimesi kui tööõnnetustes. Paljudes ettevõtetes ei mõelda aga üldse, kuidas ohtlike ainete kasutamist vältida või need asendada. Keemiliste riskide juhtimine on eriti kehv väikestes ja keskmistes ning alltöövõtjatest ettevõtetes.

Ligikaudu 15 protsenti Euroopa töötajatest käsitseb enda sõnul keemiatooteid veerandi jooksul tööajast, 10 protsenti töötajatest teatab aurude sissehingamisest ning 19 protsenti tolmu, vingu ja suitsu sissehingamisest töökohal.

Tänavu aprillis ja mais kõikides ELi liikmesriikides läbiviidud küsitlusuuringu kohaselt, milles osales Eestist 1000 inimest, leiab kümnest eurooplasest kuus, et ülemaailmne majandussurutis halvendab nende töötingimusi, eriti tööohutuse ja -tervishoiu valdkonnas.

Üllatav pole ju see, et inimestele on kõige olulisemad teemad nt uut töökohta otsides töötasu ja töökoha kindlus ehk säilimine. Aga sellega, et kõigest 19% Eesti elanikest andis eelistab töökoha valikul ohutuid ja tervislikke töötingimusi (mehed 21%, naised 17%), oleme koos Ungari ja Rumeeniaga üleeuroopalise tabeli lõpus.

Positiivseid emotsioone ei tekita ka Eesti küsitletute tõdemus, et nende töö on suurel määral (28%) või vähemalt mingil määral (56%) enda halva tervise põhjus. Vaid Leedu, Sloveenia, Küprose, Itaalia ja Kreeka kodanike hoiak jääb selles osas meie omast kriitilisemaks.

Positiivsem vaatenurk tööohutuse ja -tervishoiu valdkonna teemadele on aga noortel. 18-34 aastaste vanuserühmas arvab isegi kaks kolmandikku, et viimase viie aasta jooksul on olukord töötervishoius ka meil paremaks läinud.

 

Raul Veede

ekspressjob.ee

« Tagasi