Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Uudised

Muudeti tulu- ja käibemaksu ning maksukorralduse seadust
18.06.2009

Tänasel valitsuse istungil otsustati muuta tulumaksu-, käibemaksu- ja maksukorralduse seaduseid, mis jõustuvad järgmisest aastast. 
 

 • Tulumaksuseaduse muudatus puudutab õppelaenu intresside ning ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksude tulust mahaarvamise korda.
  Alates 1. jaanuarist 2010 nimetatud maksusoodustused kaovad.
  Teiste koolituskulude mahaarvamist muudatusega ei piirata.

  Tööinimesi mõjutab see 2011. aasta kevadel tuludeklaratsiooni esitamisel, mil õppelaenu intressidelt ja ametiühingu maksetelt tasutud tulumaksu enam riigilt tagasi küsida ei saa.
  Mahaarvamiste lõpetamisega säästetakse riigieelarves aastas ligikaudu 35 miljonit krooni.  
   
 • Käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muudatustega võetakse üle EL vastava direktiivi sätted.
  Muudatused puudutavad teenuse käibe tekkimise koha määratlemist, mitteresidentidele käibemaksu tagastamise korda, ühendusesisese käibe aruandlust ning maksuhalduri võimalust küsida täiendavat tagatist.

  Aktsiisikaupadega tehtavate maksupettuste vältimiseks näeb eelnõu ette aktsiisilaosiseste tehingute maksustamise 0-protsendilise käibemaksumääraga senise 18 asemel.

  Ajutiselt vähendatakse ka käibemaksutagastusega müügi (tax-free) piirmäära 2000-lt kroonilt 600-le kroonile. Muudatuse eesmärgiks on soodustada turismi ning julgustada kolmandate riikide kodanikke Eestis oste sooritama. 
   

Kõik nimetatud muudatused jõustuvad 1. jaanuarist 2010.

Rahandusministeerium

« Tagasi