Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Uudised

Tööandjad nõuavad haigushüvitise vähendamist
12.02.2009
Tööandjate keskliidu volikogu eestseisus otsustas, et ei toeta valitsuse kava, mis kohustab tööandjaid maksma töötajale töövõimetushüvitist neljandast kuni kaheksanda haiguspäevani.

Tööandjate hinnangul tuleb töövõtjate ja tööandjate vastutust esimeste haiguspäevade kompenseerimisel jaotada pariteetsetel alustel. Samuti tuleb ravikindlustussüsteemi finantseerimine muuta laiemapõhjaliseks, teatas keskliit.

Valitsuse kava kohaselt suurenevad tööandjate kulud 500 miljonit krooni ja töövõtjate kulud 200 miljonit krooni. Selleks et töövõtjate ja tööandjate kohustused oleksid tasakaalus, teeb tööandjate keskliit ettepaneku vähendada tööandja poolt hüvitatavate haiguspäevade arvu kolmele päevale ja hüvitise määra 50 protsendini.

"Nii nagu paljudes teistes vananeva rahvastikuga riikides, tuleb ka Eesti ravikindlustussüsteemis suurendada vanaduspensionäride panust. Vastasel juhul võib teenuse kvaliteet ja kättesaadavus veelgi halveneda, seda eriti vanurite pikaajalise hooldusraviteenuse osas, mis niigi on alafinantseeritud," lisas Kriis.

Tööandjate keskliidu ettepanekud ravikindlustussüsteemi finantsolukorra parandamiseks on, et Haigekassa võtab kohustuse töötajate haiguspäevade hüvitamiseks üle seitsmendal haiguspäeval ning et esimese kolme haiguspäeva eest hüvitist ei maksta.

Neljandast kuni kuuenda haiguspäeva eest võib hüvitise maksmiseks kohustada tööandjat ainult juhul kui hüvitise miinimummäär ei ületa 50 protsenti töötaja palgast, hüvitis on maksuvaba, tööandjate kulud töötajate tervisekäitumise parandamiseks või tervishoiuteenuse ostmisel vabastatakse erisoodustusmaksust, töövõimetushüvitistega kaasnevat finantskulu on võimalik maksuvabalt kindlustada vähemalt kahes Eestis tegutsevas kindlustusseltsis ja kui väljastatud haiguslehtede põhjendatuse tagamiseks töötatakse välja toimivad järelevalve mehhanismid.

Lisaks soovivad tööandjad vanaduspensionide maksustatakstamist kümne protsendi ulatuses sotsiaalmaksu ravikindlustuse pensioniosaga.

 

www.DELFI.ee
12. veebruar 2009

« Tagasi