Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Uudised

Ilves ootab töölepingu seaduse praakide parandamist
12.01.2009

President Toomas Hendrik Ilves kuulutas täna välja riigikogus 17. detsembril vastu võetud töölepingu seaduse, kuid tegi märkusi selle mitmete ebakõlade kohta.

 

"Loodan, et enne seaduse jõustumist 1. juulil 2009 teeb Riigikogu seadusesse asjakohased muudatused ehk teisisõnu - parandab oma praagi," ütles president.

Ilvese sõnul on vajadus uue töösuhteid reguleeriva seaduse järele ilmne, kuid samas on kahetsusväärne, et seaduse rakendussätete peatükis on mitmeid ebakõlasid. "Kõige märkimisväärse näitena võib tuua sätte, millega muudetakse "Seaduse süümevande andmise korra kohta" § 7 -  seega sätet, mille toime on 16 aastat tagasi lõppenud ning mille muutmine aastal 2009 võib põhjustada segadust."

Presidendi sõnul jätab see mulje, et mitme ministeeriumi koostöös valminud seaduseelnõu koostamisel ja selle hilisemal menetlemisel riigikogus ei süvenetud vajalikul määral, mis ei suurenda lugupidamist ja usaldust seaduslooja vastu.

"Pean vajalikuks meenutada, et Vabariigi Presidendi ülesanne on otsustada, kas seadused on  põhiseadusega kooskõlas, mitte aga juhtida tähelepanu seadustesse sattunud lohakusest tulenevatele vigadele. Praegu peab riigipea täitma paraku ka seda rolli."

« Tagasi