Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Uudised

Ametiühingud: töötajad jäävad ilma 80 miljonist
01.12.2008

www.DELFI.ee
1. detsember 2008

Kuigi Riigikogu õiguskomisjon otsustas täna toetada töölepingu seaduse jõustamist alates järgmise aasta 1. juulist, jääb Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) endiselt seisukohale, et seaduse võiks jõustada alates 2010. aasta jaanuarist.


Seaduse varasem jõustamine on ametiühingute arvates kasulik eelkõige tööandjaile, kes hoiavad kokku sadu miljoneid kroone koondamiskulude arvelt, kuna neid hakkab osaliselt maksma töötukassa.

Samas jäävad töötajad seaduse varasema jõustamise korral ilma umbes 80 miljonist kroonist, sest kuigi kolmepoolne kokkulepe näeb ette riigi töötutoetuse tõstmise pooleni alampalgast, pole järgmise aasta riigieelarves selleks raha ette nähtud.   Tänase arutelu käigus tõstatati rida muidki probleeme, mis seavad kahtluse alla uue töölepingu seaduse varasema jõustamise. Hädavajalik on mahukas teavitustöö, sotsiaal- ja justiitsministeerium peavad ette valmistama ja välja andma hulgaliselt teabematerjale, sh uue töölepingu seaduse kommenteeritud väljaande.   „Justiitsministeeriumi asekantsler on avalikult öelnud, et seaduse eesmärk on lahendada õigusvaidlusi,” märkis ametiühingujuht. „See eeldab vältimatult, et riik koolitab enne mitte ainult kohtunikke, vaid ka sadu tööandjate ja töötajate esindajaid töövaidluskomisjonides”.  

« Tagasi