Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Uudised

Tööinspektsioon hoiatab kontrolliga ähvardavate raamatukaupmeeste eest
17.12.2010

Viimasel ajal Tööinspektsiooni poole pöördunud mitmed murelikud ettevõtete juhid, kes on saanud kummalisi telefonikõnesid. Nimelt soovitatakse neil tungivalt osta tööohutuse ja töötervishoiu käsiraamatut. Ostust keeldumise korral ähvardatakse ettevõtet tööinspektsiooni poolse kontrolliga.

 

Kehtiv seadusandlus ei nõua käsiraamatute olemasolu ettevõttes. Tööandjal peavad olema selged teadmised tööohutuse ja -õiguse alastest nõuetest, mis on tasuta kättesaadavad Tööinspektsiooni kodulehel.

Tööinspektsioon soovib seepärast rõhutada, et nad ei tegele raamatute müügi ja nende olemasolu kontrolliga ettevõttes ning ei hinda müüdavate raamatute sisu ja kvaliteeti.

Tööinspektsiooni tegevust puudutav seadusandlus ning juhend- ja infomaterjalid on tasuta kättesaadavad Tööinspektsiooni kodulehel.

Järelevalvealane tegevus on ette planeeritud ning ettevõtetes toimuvad kontrollid pole seotud turule tulevate ohutusalaste raamatute ilmumisega. Tööinspektsioon kontrollib ca 4500 ettevõtet aastas. Seetõttu võibki tööinspektor sattuda juhuslikult ettevõttesse, kus on äsja pakutud raamatuid.

 

Allikas: Delfi

« Tagasi