Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Koolituste kalender
2019
22. oktoober Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes - 8h-täiend- ja 24h-väljaõpe
23. oktoober Digitaal- ja paberdokumentide arhiveerimine: probleemid ja lahendused
23. oktoober Muudatused tööõiguses ja töösuhetes, praktika ja uued kohtulahendid
30. oktoober Esmaabi andmise baaskoolitus/ 16h/ Marju Karin Esmaabi OÜ
12. november Tulumaks ja käibemaks 2020: maksumuudatused ja probleemid
13. november Muudatused tööõiguses ja töösuhetes, praktika ja uued kohtulahendid
13. november Personaliarvestus ja personalitöö dokumendid
19. november Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes - 8h-täiend- ja 24h-väljaõpe
25. november Esmaabi andmise baaskoolitus/ 16h/ Marju Karin Esmaabi OÜ
26. november Maksusoodustused ja maksude optimeerimise võimalused
3. detsember Tulumaks ja käibemaks 2020: maksumuudatused ja probleemid
4. detsember Muudatused tööõiguses ja töösuhetes, praktika ja uued kohtulahendid
10. detsember Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes - 8h-täiend- ja 24h-väljaõpe
10. detsember Personalitöö intensiivkursus - 2 päevane väljaõpe
16. detsember Esmaabi andmise baaskoolitus/ 16h/ Marju Karin Esmaabi OÜ