Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Koolituste kalender
2022
4. oktoober Veebis: Piiriüleste tehingute, elektrooniliste teenuste ja kaugmüügi (ka interneti) maksuprobleemid
5. oktoober Saalis: Personalitöö intensiivkursus - 2 päevane väljaõpe
19. oktoober Veebis: Muudatused tööõiguses ja töösuhetes, praktika ja uued kohtulahendid
25. oktoober Veebis: Maksude optimeerimise võimalused, maksusoodustused ja kohtupraktika
1. november Veebis: Kinnisvaratehingute maksumuudatused ja probleemid
8. november Veebis: Muudatused maksuseadustes ja probleemid
17. november Veebis: Muudatused tööõiguses ja töösuhetes, praktika ja uued kohtulahendid
23. november Saalis: Personalitöö intensiivkursus - 2 päevane väljaõpe
29. november Erisoodustuste maksuprobleemid ning dividendide ja laenude uus maksukäsitlus
8. detsember Saalis: Muudatused tööõiguses ja töösuhetes, praktika ja uued kohtulahendid
13. detsember Veebis: Maksude optimeerimise võimalused, maksusoodustused ja kohtupraktika