Tel/Faks: 6 556 778
E-post: info@personal.ee

Koolituste kalender
2019
19. veebruar Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes - 8h-täiend- ja 24h-väljaõpe
19. veebruar Erisoodustuste maksuprobleemid 2019 ning dividendide ja laenude uus maksukäsitlus
26. veebruar Esmaabi andmise baaskoolitus/ 16h/ lektor: Marju Karin
5. märts Tulumaks ja käibemaks 2019: maksumuudatused ja probleemid
6. märts Digitaal- ja paberdokumentide arhiveerimine: probleemid ja lahendused
7. märts Muudatused tööõiguses ja töösuhetes, praktika ja uued kohtulahendid
12. märts Personalitöö intensiivkursus - 2 päevane väljaõpe
14. märts Hea dokumendikeel. Eesti õigekeel ja hea stiil.
19. märts Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes - 8h-täiend- ja 24h-väljaõpe
25. märts Töökeskkonna dokumendihaldus. Muudatused uues Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduses alates 1.01.2019
28. märts Müügikoolituse meistriklass. Lisamüügi tekitamine
2. aprill Tulumaks ja käibemaks 2019: maksumuudatused ja probleemid
3. aprill Muudatused tööõiguses ja töösuhetes, praktika ja uued kohtulahendid
11. aprill Personaliarvestus ja personalitöö dokumendid
15. aprill Esmaabi andmise baaskoolitus/ 16h/ lektor: Marju Karin
16. aprill Erisoodustuste maksuprobleemid 2019 ning dividendide ja laenude uus maksukäsitlus
18. aprill Hea dokumendikeel. Eesti õigekeel ja hea stiil.
22. aprill Töökeskkonna dokumendihaldus. Muudatused uues Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduses alates 1.01.2019
23. aprill Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes - 8h-täiend- ja 24h-väljaõpe
7. mai Tulumaks ja käibemaks 2019: maksumuudatused ja probleemid
8. mai Muudatused tööõiguses ja töösuhetes, praktika ja uued kohtulahendid
15. mai Hea dokumendikeel. Eesti õigekeel ja hea stiil.
15. mai Personalitöö intensiivkursus - 2 päevane väljaõpe
20. mai Töökeskkonna dokumendihaldus. Muudatused uues Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduses alates 1.01.2019
21. mai Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes - 8h-täiend- ja 24h-väljaõpe
4. juuni Tulumaks ja käibemaks 2019: maksumuudatused ja probleemid
5. juuni Muudatused tööõiguses ja töösuhetes, praktika ja uued kohtulahendid
11. juuni Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes - 8h-täiend- ja 24h-väljaõpe